Badania moczu

Badania moczu
12:29 11/02/2019

Dzięki analizie moczu można uzyskać wiele cennych informacji dotyczących stanu zdrowia osoby badanej. Dlatego warto co jakiś czas wykonywać ogólne badania moczu.

Badanie moczu zaleca się robić przynajmniej raz do roku. Analiza pobranej próbki pozwala sprawdzić funkcjonowanie układu moczowego oraz innych narządów. Dokonuje jej oczywiście lekarz, choć warto też samemu dowiedzieć się czegoś na temat poszczególnych parametrów.

 

Barwa moczu

W trakcie badania bierze się pod uwagę przede wszystkim barwę moczu. Naturalne żółte zabarwienie jest spowodowane urochromem (barwnikiem). Niekiedy mocz przybiera czerwonawy odcień, ale niekoniecznie musi to świadczyć o wydzielaniu krwi. Równie dobrze może oznaczać wzmożoną produkcję takich substancji jak mioglobinuria (po urazie mięśni), hemoglobinuria (pojawiająca się w odpowiedzi na rozpad krwinek) czy porfiryny (zjawisko charakterystyczne dla schorzenia wywołanego niedoborem enzymatycznym). Brązowa barwa wskazuje na zawartość bilirubiny lub związków fenolu (pojawiających się w moczu po zatruciu tą substancją). Natomiast czarną barwę wywołuje melanina.

 

Przejrzystość moczu

To drugi w kolejności parametr, który bierze się pod uwagę przy badaniu. Mocz przejrzysty lub delikatnie opalizujący wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie układu moczowego. Mocz zmętniony może wskazywać na stan zapalny tegoż układu, a nawet na nowotwór pęcherza. Mocz osoby chorej zawiera krwinki czerwone, leukocyty i sole.

 

Ciężar moczu

To trzeci parametr, który uwzględnia się w badaniach. Normą jest 1018-1030 g/l. Duża zawartość białka, glukozy, a także metabolitów wchodzących w skład różnych środków farmakologicznych przyczynia się do zwiększenia gęstości moczu. Natomiast takie choroby jak moczówka prosta czy niewydolność nerek powodują zmniejszenie gęstości, która ma zasadniczy wpływ na ciężar płynu.

 

Jak pobrać próbkę?

Potrzebne jest specjalne naczynie. Zaleca się używać jałowych pojemników na mocz, dostępnych w każdej aptece. Próbka powinna zostać poddana analizie przed upływem 4 godzin od chwili jej pobrania. Aby wykluczyć ryzyko trudności w interpretacji wyniku, zaleca się pobrać próbkę po dokładnym przemyciu miejsc intymnych, najlepiej rano.

 

analiza moczu badanie moczu