Zdrowie bez tajemnic - e-Medikon.pl >> Badania >> Jak dziedziczy się grupę krwi?

Jak dziedziczy się grupę krwi?

Jak dziedziczy się grupę krwi?
18:52 21/08/2017

Dziedzicznością i zmiennością organizmów żywych zajmuje się genetyka, jeden z najbardziej interesujących działów biologii.

Dziedziczność jako właściwość świata organicznego

Dziedziczność to jedna z podstawowych własności organizmów żywych. W wyniku zapłodnienia, czyli połączenia komórki jajowej i komórki plemnikowej, rozwija się i wzrasta nowy organizm. Tak właśnie przebiega proces rozmnażania, czyli reprodukcji osobników w celu przetrwania gatunku. Potomkowie przypominają swoich przodków, a dzieje się tak dzięki przekazaniu informacji genetycznej.

 

Dziedziczenie grupy krwi

Układ krążenia budują układ krwionośny i układ limfatyczny. Ten pierwszy składa się z serca oraz naczyń w postaci żył i tętnic, w których płynie krew. Ten drugi - z węzłów chłonnych i naczyń włosowatych, w których płynie limfa. Limfa to płyn tkankowy, zawierający komórki odpornościowe; krew z kolei to płyn ustrojowy, przenoszący tlen i substancje odżywcze. Krew składa się z osocza i krwinek, czyli erytrocytów, limfocytów i trombocytów. Erytrocyty, zwane też krwinkami czerwonymi (bo zabarwiają one krew właśnie na ten kolor), zawierają na swojej powierzchni zestawy antygenów, co warunkuje grupę krwi. Osoby posiadające na powierzchni erytrocytów antygeny A mają grupę krwi A, a w ich osoczu znajdują się przeciwciała anty-B. Osoby posiadające na powierzchni erytrocytów antygeny B, mają grupę krwi B, a w ich osoczu znajdują się przeciwciała anty-A. Osoby posiadające na powierzchni erytrocytów antygeny A oraz B mają grupę krwi AB, a w ich osoczu nie znajdują się żadne przeciwciała. Osoby nie posiadające antygenów na powierzchni erytrocytów mają grupę krwi 0, a w ich osoczu znajdują się przeciwciała anty-A oraz anty-B. Grupy krwi, podobnie jak czynnik Rh, podlegają dziedziczeniu. Oto schematy dziedziczenia grup krwi oraz czynnika Rh, a także zgodności grup krwi:

1. Schemat dziedziczenia grup krwi:

Dziedziczenie grup krwi

Dziecko – grupa krwi

Rodzic 1 – grupa krwi

Rodzic 2 – grupa krwi

A, 0

A

A

A, 0,

A

0

A, B, AB

A

AB

B, 0

B

B

B, 0

B

0

A, B, AB

B

AB

A, B, AB, 0

A

B

0

0

0

2. Schemat dziedziczenia czynnika Rh:

Dziedziczenie czynnika Rh

Dziecko – czynnik Rh

Rodzic 1 – czynnik Rh

Rodzic 2 – czynnik Rh

DD Rh+

DD Rh+

DD Rh+

dd Rh-

dd Rh-

dd Rh-

DD Rh+

Dd Rh+

DD Rh+

Dd Rh+

dd Rh-

Dd Rh+

dd Rh-

Dd Rh+

DD Rh+

Dd Rh+

dd Rh-

Dd Rd+

Dd Rh+

               Dd Rh+

DD Rh+

dd Rh-

3. Schemat zgodności grup krwi:

Zgodność grup krwi

Grupa krwi

Dawca dla grup krwi

Biorca od grup krwi

A Rh+

A Rh+, AB Rh+

A Rh+, A Rh-

0 Rh+, 0 Rh-

B Rh+

B Rh+, AB Rh+

B Rh+, B Rh-

0 Rh+, 0 Rh-

AB Rh+

AB Rh+

A Rh+, A Rh-

B Rh+, B Rh-

AB Rh+, AB Rh-

0 Rh+, 0 Rh-

0 Rh+

A Rh+, B Rh+

AB Rh+, 0 Rh+

0 Rh+, 0 Rh-

A Rh-

A Rh+, A Rh-

AB Rh+, AB Rh-

A Rh-, 0 Rh-

B Rh-

B Rh+, B Rh-

AB Rh+, AB Rh-

B Rh-, 0 Rh-

AB Rh-

AB Rh+, AB Rh-

A Rh-, B Rh-

AB Rh-, 0 Rh-

0 Rh-

A Rh+, A Rh-

B Rh+, B Rh-

AB Rh+, AB Rh-

0 Rh+, 0 Rh-

0 Rh-

Sprawdź więcej na TaTenTo.pl.

dziedziczenie grupy krwi grupa krwi