Zdrowie bez tajemnic - e-Medikon.pl >> Badania >> Jak interpretować wyniki badań krwi?

Jak interpretować wyniki badań krwi?

Jak interpretować wyniki badań krwi?
12:23 05/05/2015

Regularnie wykonywane podstawowe badania krwi są bardzo ważnym narzędziem diagnostycznym, ale i profilaktycznym. Dzięki badaniom można wykryć między innymi cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu zwiększający ryzyko miażdżycy, niedokrwistość i inne choroby.

W ramach podstawowych badań krwi wykonuje się najczęściej morfologię, bardzo pomocną we wczesnym wykrywaniu wielu chorób, określającą poziom erytrocytów, leukocytów, limfocytów i płytek krwi, stężenie hemoglobiny, poziom glukozy i cholesterolu, tak zwany Odczyn Biernackiego i inne parametry. Wyniki morfologii powinno się porównywać z normami, które laboratorium analityczne wykonujące badanie ma obowiązek podać razem z wynikiem. Zbyt niska liczna czerwonych krwinek, czyli erytrocytów, może świadczyć o anemii, podobnie jak niska wartość hemoglobiny (HGB) i obniżony hematokryt (HCT). Natomiast przekroczenie normy HGB i HCT może wskazywać na odwodnienie organizmu. Z kolei większa niż dopuszczalna liczna leukocytów (WBC) jest albo symptomem jakiejś infekcji czy stanu zapalnego, albo białaczki. Tę ostatnią potwierdza także duża liczba limfocytów (LYM). Zwiększenie ponad normę trombocytów, czyli płytek krwi (PLT), jest charakterystyczne dla przewlekłych zakażeń, przy niedoborze żelaza i w ciąży. Natomiast zbyt niska wartość PLT może być spowodowana upośledzeniem szpiku kostnego. Bardzo istotne jest przekroczenie poziomu glukozy ponad dopuszczalną wysokość, świadczy ono bowiem o cukrzycy, z kolei wysoki poziom LDL oznacza, że zbyt wiele cholesterolu odkłada się w tętnicach, co stanowi poważne zagrożenie miażdżycą, a w konsekwencji - zawałem lub udarem mózgu.

wyniki badań krwi badanie krwi morfologia badania