Zdrowie bez tajemnic - e-Medikon.pl >> Dolegliwości >> Psychoterapia - droga ku zdrowiu

Psychoterapia - droga ku zdrowiu

Psychoterapia - droga ku zdrowiu
14:10 13/07/2017

Pozytywną zmianą ostatnich lat jest większe społeczne zrozumienie dla emocjonalnych i psychologicznych problemów ludzi oraz otwarcie na korzystanie z pomocy terapeutów.

Zadanie psychoterapii

Rolą, jaką przypisuje się psychoterapii, jest pomoc pacjentowi przeżywającemu emocjonalne cierpienia, które czasami mogą także przejawiać się w formie dolegliwości fizycznych. Jej zadaniem jest dokonanie zmian w sposobie myślenia i działania, a co za tym idzie - poprawa jakości życia pacjenta.

Psychoterapia ma szerokie spektrum oddziaływania. Może pomoc w rozwiązaniu problemów emocjonalnych, np. związanych z głębokimi traumami, lękami różnego typu czy też trudnościami w nawiązywaniu bliskich relacji. Wykorzystywana jest również w leczeniu zaburzeń psychicznych – nerwic, fobii, depresji czy też dolegliwości odczuwanych na poziomie fizycznym, których źródłem są problemy psychiczne.

Psychoterapia może także stanowić wsparcie w trudnych życiowych sytuacjach, takich jak choćby utrata bliskiej osoby, a także służyć rozwojowi osobowości i prowadzić do zwiększenia życiowej satysfakcji.

Psychoterapeuta kraków

Psychoterapia - szansa na lepsze i szczęśliwsze życie

Rola psychoterapeuty

Psychoterapeuta jest specjalistą, który pomaga pacjentowi poznać jego sposób funkcjonowania, a także źródła lęków i frustracji. Głęboki wgląd w siebie umożliwia poznanie nieuświadamianych mechanizmów funkcjonowania, które są jednocześnie źródłem cierpienia. Dzięki uzyskanej wiedzy pacjent może odzyskać kontrolę nad sposobami reagowania na określone życiowe sytuacje.

Terapeuta nie daje gotowych rad ani nie rozwiązuje problemów za pacjenta, lecz poprzez praktykę psychoterapeutyczną umożliwia wprowadzenie pożądanych zmian.

 

Za drzwiami gabinetu

Terapia opiera się na regularnych spotkaniach. Narzędziem wykorzystywanym przez psychoterapeutę jest rozmowa – pytania, sugestie i komentarze skłaniające do zastanowienia i poszukiwania odpowiedzi.

Psychoterapeuta nie ocenia i nie osądza, jest także zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

psychologia psychoterapeuta terapia psychoterapia pomoc psychologiczna