Kalendarz badań

Kobiety 20+

 • Rtg klatki piersiowej - raz na 5 lat

 • Lipidogram (badanie stężenia cholesterolu, frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów) - raz na 5 lat

 • Podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi, badanie ogólne moczu Rtg klatki piersiowej - raz na 2 lata

 • Pomiar ciśnienia tętniczego, badanie ogólne u lekarza internisty - raz do roku

 • Badanie ginekologiczne, cytologia - raz do roku

 • Kontrola stomatologiczna, oczyszczenie zębów z osadu - raz na pół roku

 • Samobadanie piersi między 6 a 9 dniem cyklu - co miesiąc

 

Kobiety 30+

 • Kontrola wzroku u okulisty, badanie dna oka - raz na 5 lat (osoby z wadą wzroku zgodnie ze wskazaniami lekarza)

 • USG przezpochwowe narządów rodnych - raz na 10 lat

 • Lipidogram (badanie stężenia cholesterolu, frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów) raz na 5 lat. Kobiety, których rodzice lub dziadkowie cierpią na choroby krążenia oraz panie z nadwagą powinny robić lipidogram co roku.

 • Podstawowe badania profilaktyczne: morfologia, OB, stężenie glukozy, ogólne badanie moczu, USG piersi, a po 36 roku życia mammografia - raz na 5 lat

 • Badanie ginekologiczne, cytologia - raz na rok

 • Pomiar ciśnienia tętniczego, ogólne badanie u lekarza internisty - raz do roku

 • Kontrola stomatologiczna i czyszczenie zębów z osadu - raz na 6 miesięcy

 • Samobadanie piersi - co miesiąc

 

Kobiety 40+

 • Rtg klatki piersiowej oraz gastroskopia - raz na 5 lat (w przypadku palenia - Rtg klatki piersiowej co roku)

 • Badanie poziomu hormonów tarczycy - raz na 10 lat

 • EKG - raz na 2-3 lata.

 • USG przezpochwowe narządów rodnych, USG piersi, mammografia - raz na 2 lata

 • Lipidogram (cholesterol, frakcje, trójglicerydy) - raz na 2 lata (jeśli kobieta jest obarczona rodzinnie ryzykiem miażdżycy i chorób krążenia, ma nadwagę lub pali papierosy lipidogram należy robić co roku).

 • Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka oraz ciśnienia śródgałkowego - raz na 2 lata

 • Podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB,poziom glukozy we krwi i ogólne badanie moczu) oraz badanie ginekologiczne i cytologia - raz w roku

 • Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów z osadu - raz na pół roku

 • Samobadanie piersi - raz w miesiącu

 

Kobiety 50+

 • Kolonoskopia - raz na 5 lat

 • Badanie densytometryczne (gęstości kości) - raz na 10 lat

 • Oznaczenie poziomu hormonów płciowych we krwi - raz na kilka lat

 • Mammografia - raz na 2 lata

 • Badanie poziomu hormonów tarczycy - co roku

 • Badanie ginekologiczne i cytologia oraz USG narządów rodnych - raz do roku

 • Elektrokardiogram - raz do roku.

 • Podstawowe badania profilaktyczne (morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi oraz ogólne badanie moczu) a także lipidogram - raz w roku

 • Badanie okulistyczne (badanie dna oka, pomiar ciśnienia śródgałkowego) - raz w roku

 • Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów z osadu - raz na pół roku

 

Mężczyźni 20+

 • Prześwietlenie (Rtg) płuc - raz na 5 lat

 • Lipidogram (oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów we krwi) - raz na 5 lat

 • Morfologia z OB - raz na 2-3 lata

 • Badanie jąder (pod kątem raka jądra) - co 3 lata

 • Badanie u lekarza ogólnego, kontrola wzrostu i wagi, pomiar obwodu w pasie, pomiar ciśnienia tętniczego - raz w roku

 • Oznaczenie stężenia glukozy we krwi - raz w roku

 • Kontrola stomatologiczna i czyszczenie zębów z osadu - raz na pół roku

 • Samobadanie jąder - raz w miesiącu

 

Mężczyźni 30+

 • Badanie poziomu elektrolitów - raz na 3 lata

 • Kontrola okulistyczna wzroku z badaniem dna oka - raz 3-5 lat (panowie z cukrzycą lub nadciśnieniem co roku)

 • Badanie jąder - raz na 2-3 lata

 • Lipidogram - raz na 2-3 lata

 • Morfologia i OB - raz na 1-2 lata

 • Oznaczenie stężenia glukozy we krwi oraz badanie ogólne moczu - raz na rok

 • Badanie u lekarza ogólnego, kontrola wagi, pomiar obwodu w pasie i pomiar ciśnienia tętniczego - raz w roku

 • Prześwietlenie płuc (Rtg) - raz na 1-2 lata (palacze raz w roku lub według wskazań lekarza)

 • Badanie stomatologiczne i czyszczenie zębów z osadu - raz na pół roku

 • Samobadanie jąder - raz w roku

 

Mężczyźni 40+

 • Badanie jąder - co 3 lata

 • Badanie słuchu - raz w ciągu 10 lat

 • Badanie poziomu elektrolitów - co 3 lata

 • Elektrokardiogram (EKG) - co 2-3 lata

 • Prześwietlenie płuc - co 2 lata (palacze według wskazań lekarza)

 • Lipidogram (cholesterol i frakcje, trójglicerydy) - co 2 lata

 • Morfologia, OB, poziom glukozy we krwi oraz ogólne badanie moczu - raz w roku

 • Kontrola prostaty za pomocą badania per rectum - raz do roku

 • Ogólne badanie lekarskie, kontrola wagi, pomiar obwodu w pasie i pomiar ciśnienia tętniczego - raz w roku

 • Badanie na obecność krwi utajonej w kale - raz na rok po skończeniu 45 lat

 • Badanie okulistyczne - raz na rok.

 • Badanie stomatologiczne i oczyszczanie zębów z osadu - raz na pół roku

 • Samobadanie jąder - raz w miesiącu

 

Mężczyźni 50+

 • Badanie jąder - raz na 3 lata

 • Kolonoskopia - co 5 lat

 • Badanie poziomu elektrolitów i oznaczenie stężenia andrgenów we krwi - raz na 3 lata

 • Badanie słuchu - raz na 2-3 lata

 • Badanie hormonów tarczycy - raz 1-2 lata

 • Morfologia, OB, poziom glukozy we krwi, lipidogram oraz ogólne badanie moczu - raz na rok

 • Badanie ogólne u lekarza, kontrola wagi, pomiar obwodu w pasie oraz USG jamy brzusznej - raz na rok

 • Badanie okulistyczne - raz na rok.

 • Badanie prostaty per rectum oraz oznaczenie antygenu PSA - raz w roku

 • Badanie densytometryczne (gęstości kości) - raz po 65 roku życia, później według wskazań lekarza.

 • Badanie stomatologiczne - raz na pół roku

 • Samobadanie jąder - raz w miesiącu